Apple

  • Apple

    Apple

    Янтай алма өстүрүүнүн илгертен бери келе жаткан тарыхы жана Кытайда алма өстүрүүнүн эң алгачкы жери.