Blood Orange

  • Blood Orange

    Blood Orange

    Ичингдеги жаңы апельсин апельсин, жука, жумшак жана бай ширелүү, кан кызыл, орточо таттуу жана кычкыл. Ал кан сыяктуу уникалдуу коюу кызыл жана тамактануусу менен белгилүү.