Cantaloupe

  • Cantaloupe

    Cantaloupe

    Жаңы Хами коону Синьцзян провинциясынан, Географиялык көрсөткүчтүн продуктусу.