Mandarin Orange

  • Mandarin Orange

    Mandarin Orange

    Жаңы мандарин апельсини Хуангяндан Географиялык көрсөткүчтүн продуктусу менен алынган. Биз сапатын камсыз кылуу үчүн эң белгилүү чийки затты колдонобуз. 

  • Dehydrated Mandarin Orange

    Кургатылган Мандарин Апельсин

    Мандарин апельсиндеринин калориясы төмөн жана минералдардын, азык заттардын жана витаминдердин саны көп.